HST Aluplast 85mm – bezprogowy system unoszono-przesuwny,
który jest z jednej strony odpowiedzią na oczekiwania w zakresie
tworzenia coraz większych konstrukcji okiennych, a z drugiej strony
poprzez zmiany konstrukcyjne, a przede wszystkim możliwość
stosowania szerszych pakietów szybowych o szerokości do 51mm,
pozwala uzyskiwać ponadprzeciętne właściwości w zakresie
izolacyjności cieplnej.