Czy okna wymagają wyjątkowej pielęgnacji? Czy ma znaczenie jakich środków czyszczących używamy? Czy jest różnica pomiędzy pielęgnacją okien PCV a drewnianych? Poniższe wskazówki z pewnością będą pomocne przy prawidłowej konserwacji okien. Pamiętajmy, że dzięki odpowiedniej pielęgnacji przyczyniamy się do zwiększenia ich żywotności.
 
Okna narażone są na działanie czynników zewnętrznych, tak jak każdy inny element naszego domu. Aby zachować ich długotrwałą funkcjonalność potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja i konserwacja. Wstępne czyszczenie okien musi zostać przeprowadzone bezpośrednio po zamontowaniu okien. Ze względu na użycie wysokowartościowych materiałów PCV okna są wrażliwe na wapno i cement. To samo dotyczy okuć i szyb. Ewentualne świeże pozostałości zaprawy należy usunąć czysta wodą. Stwardniałe pozostałości należy usunąć skrobaczką z miękkiego plastiku pozbawiona ostrych krawędzi. Pozostałości zaprawy w uszczelkach i okuciach mogą prowadzić do nieprawidłowości w pracy okien dlatego musza być gruntownie usunięte. Ta sama zasada dotyczy kanałów odwadniających w dolnej części ramy okiennej.
 
Uwaga: taśmę ochronną należy usunąć niezwłocznie po zainstalowaniu stolarki okiennej!! Pozostawienie jej przez dłuższy czas w kontakcie z silnym działaniem promieni słonecznych może powodować odbarwienie taśmy na profilu. 
 
Pielęgnacja okien PCV
Profile PCV nie wymagają konserwacji i są łatwe w czyszczeniu. Do czyszczenia ram okiennych nadają się wszystkie łagodne środki. Podczas mycia należy unikać kontaktu czarnych uszczelek z syntetycznego kauczuku ze skoncentrowanymi środkami czyszczącymi oraz substancjami oleistymi. Resztki płynu na ramie powinno się szybko usunąć przy użyciu czystej wody. W żadnym przypadku nie należy stosować do okien czyszczących środków szorujących, jak ATA czy VIM. To samo dotyczy gąbek drucianych lub innych materiałów trących. Nie powinno używać się rozpuszczalników organicznych lub chemicznych oraz żadnych kwasów. Ponadto do czyszczenia kolorowych powierzchni nie należy używać substancji spirytusowych, jak również płynów do mycia szyb je zawierających.
 
Przy czyszczeniu szkła i ramy trzeba unikać obciążania skrzydła, gdyż jego nadmierny ciężar może doprowadzić do wyrwania z ramy. Elementy okucia należy regularnie kontrolować pod względem pewności mocowania oraz stopnia zużycia i w razie potrzeby dokręcić wkręty mocujące. W przypadku uszkodzenia okuć trzeba dokonać wymiany niesprawnych elementów. Przynajmniej raz w roku okucia należy smarować olejem do konserwacji. Stosowane środki pielęgnacyjno - czyszczące nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć. Wszystkie elementy okucia należy chronić przed zanieczyszczeniem.
 
Pielęgnacja okien drewnianych 
Okna drewniane czyścimy wodą i delikatnym detergentem przynajmniej dwa razy w roku ( np. przed zimą i latem). Pamiętajmy, aby nigdy nie robić tego podczas mrozów!  Podczas tego zabiegu dokładnie usuwamy kurz, ślady po owadach i inne zanieczyszczenia. Należy pamiętać, że zalegający brud może spowodować pojawienie się zielonych alg i grzybów niszczących powłokę lakierniczą. Większość produktów do czyszczenia szyb zawiera salmiak - jego pozostałości musimy usunąć czystą wodą, a elementy wycieramy do sucha miękką szmatką. Czyszczenie okien kończymy nałożeniem na drewniane ramy emulsji pielęgnacyjnej. Przynajmniej raz w roku wskazane jest, aby natłuszczać lub naoliwiać okucia, aby zapewnić im łatwość poruszania się. Należy również sprawdzać, czy nie ma pęknięć w wypełniaczu do połączeń i fug, ponieważ grozi to nasiąkaniem wody. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń tego rodzaju wypełniacz musi być całkowicie usunięty i położony na nowo. Z ewentualnymi usterkami należy powstępować w następujący sposób: uszkodzone mechanicznie miejsca szlifować używając papieru ściernego o ziarnistości 180-220 a następnie starannie odkurzyć. Należy szlifować wyłącznie uszkodzone miejsca i uważać, aby nie zeszlifować podkładu.