Systemy okien Avantgarde 7000 i 9000 bazują na 5-komorowym nowoczesnym profilu. Okna Avantgarde 9000 posiadają półzlicowane skrzydła, natomiast Avantgarde 7000 mają skrzydła zlicowane. Oba profile posiadają identyczne właściwości techniczne. W Avantgarde istnieje możliwość zastosowania szyb zespolonych o współczynniku Ug=0,7 W/m2K, co znacząco obniża koszty zużycia energii. Śnieżna  biel i trwałość koloru oraz możliwość wyboru kolorów oklein podnoszą walory estetyczne produktu.